Geriamojo vandens tyrimams

Atgal
Geriamojo vandens kokybės tyrimai yra kiekvienos geriamojo vandens laboratorijos pagrindinė užduotis. Vienas iš laboratorijos sėkmingo darbo rodiklių yra joje naudojama įranga bei priemonės. Dirbant su moderniais prietaisais gerokai palengvinamas personalo darbas bei užtikrinamas rezultatų tikslumas ir atsikartojamumas. Visa siūloma įranga yra sukurta dirbti pagal galiojančius ISO standartus ir atitinka juose keliamus reikalavimus.

Siūlome įrangą ir jos pritaikymus pagrindiniams geriamojo vandens tyrimams atlikti:

  • LST EN 27888:1999 Vandens kokybė. Savitojo elektrinio laidžio nustatymas.
  • LST EN ISO 8467:2000 Vandens kokybė. Permanganato skaičiaus nustatymas.
  • LST EN ISO 9963-1:1999 Vandens kokybė. Šarmingumo nustatymas. 1-oji dalis. Bendrojo ir sudėtinio šarmingumo nustatymas.
  • LST EN ISO 10304-1:1999 Vandens kokybė. Ištirpusių fluorido, chlorido, nitrito, ortofosfato, bromido, nitrato ir sulfato jonų analizė skysčių chromatografija. 1-oji dalis. Metodas mažai užterštam vandeniui.
  • LST ISO 6058:1998 Vandens kokybė. Kalcio kiekio nustatymas. EDTA titrimetrinis metodas.
  • LST ISO 6332:1995 Vandens kokybė. Geležies nustatymas. Spektrometrinis metodas naudojant 1,10-fenantroliną.
  • LST ISO 6333:1998 Vandens kokybė. Mangano kiekio nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant formaldoksimą.
  • LST ISO 6703-1:1998 Vandens kokybė. Cianido kiekio nustatymas. 1-oji dalis. Bendrojo cianido kiekio nustatymas.
  • LST ISO 9390:1998 Vandens kokybė. Borato kiekio nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant azometiną-H.
  • LST ISO 10359-1:1998 Vandens kokybė. Fluorido analizė. 1-oji dalis. Elektrocheminis metodas geriamajam ir mažai užterštam vandeniui.

Išvardinti standartai yra orientacinio pobūdžio. Neradus Jus dominančio, prašome susisiekti su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

KOntaktai


UAB Ardeola
Molėtų pl. 47F LT-08409, Vilnius
Tel.: +370 5 269 1129
ardeola@ardeola.lt

Susisiekite su mumis