Maisto produktų tyrimams

Atgal

Siekiant atitikti maisto produktų kokybės normas, tam tikri gaminamų produktų parametrai turi būti reguliariai nustatomi įmonės ar išorinėse kokybės kontrolės laboratorijose. Užtikrinus, kad laboratorijos dirba su naujausia ir moderniausia įranga, maksimaliai sumažinama nustatomų parametrų neatitikimo rizika bei išvengiama klaidų, atsirandančių dėl žmogiškojo faktoriaus. Siūlome įrangą bei priemones pritaikytas mėsos, pieno produktų, alaus, vyno, stipriųjų gėrimų, aliejaus ir kitų maisto pramonės šakų produktų analizei atlikti. Įmonės personalas pasiūlys individualius pritaikymus reikiamam parametrui nustatyti atsižvelgiant į mėginio pobūdį bei įvertinant visus reikiamus mėginio paruošimo procesus. Siūlome įrangą bei priemones šiems tyrimams atlikti:

 • Baltymų kiekio nustatymas Kjeldalio metodu
 • Riebalų kiekio nustatymas pagreitintu Soksleto ekstrakcijos metodu
 • Anijonų bei katijonų nustatymas jonų chromatografijos metodu
 • pH matavimas
 • Rūgštinio skaičiaus nustatymas potenciometrinio titravimo metodu
 • Rūgštingumo nustatymas potenciometrinio titravimo metodu
 • Chloridų kiekio nustatymas potenciometrinio titravimo metodu
 • Riebalų ir aliejaus darinių oksidacinio stabilumo nustatymas
 • Vandens kiekio nustatymas aliejuje ir jo produktuose Karlo Fišerio metodu
 • Dujų chromatografijos pritaikymai
 • Spektrofotometriniai pritaikymai

Išvardinti tyrimai yra orientacinio pobūdžio. Neradus Jus dominančio, prašome susisiekti su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

KOntaktai


UAB Ardeola
Molėtų pl. 47F LT-08409, Vilnius
Tel.: +370 5 269 1129
ardeola@ardeola.lt

Susisiekite su mumis