Nuotekų tyrimams

Nuotekų laboratorijos privalo užtikrinti, kad valyklose valomas ar gamyboje naudojamas vanduo prieš patenkant į paviršinius vandenis būtų tinkamai nukenksmintas ir atitiktų keliamus reikalavimus. Nustatomos neorganinių jonų, metalų, organinių medžiagų koncentracijos turi neviršyti nustatytų normų. Šių parametrų nustatymui naudojama moderni laboratorinė įranga, kuri užtikrina rezultatų tikslumą bei atsikartojamumą. Siūlome aukštos kokybės įrenginius, kurie gali būti pilnai automatizuojami mėginio paruošimui ar mėginių sekoms atlikti. Taip pat tiekiame praktikoje dažnai naudojamus greito parametrų nustatymo rinkinius, skirtus preliminariam analitės koncentracijos įvertinimui. Įmonės personalas padės Jums išsirinkti ir pritaikyti įrangą naudojamiems metodams pagal Jūsų laboratorijos darbo specifiką bei apimtis. Mūsų tiekiami prietaisai ir priemonės skirti dirbti laikantis visų reikalavimų, nurodytų šiuose standartuose:

 • LST EN ISO 10523:2012 Vandens kokybė. pH nustatymas.
 • LST EN 27888:2002 Vandens kokybė. Savitojo elektrinio laidžio nustatymas.
 • LAND 46-2007 Vandens kokybė. Skendinčių medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas.
 • LST EN ISO 5814:2012 Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Elektrocheminio zondo metodas.
 • LAND 47-1:2007 Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDSn) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarbamido, metodas.
 • LAND 47-1:2007 Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDSn) nustatymas. 2 dalis. Neskiestų mėginių metodas.
 • ISO 15705:2002 Cheminio deguonies suvartojimo nustatymas.
 • LAND 38-2000 Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. Rankinis spektrometrinis metodas.
 • LAND 84-2006 Vandens kokybė. Kjeldalio azoto nustatymas. Mineralizavimo selenu metodas.
 • LAND 63-2004 Vandens kokybė. Chloridų kiekio nustatymas. Titravimas sidabro nitratu, vartojant chromato indikatorių (Moro metodas).
 • LAND 58:2003 Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą.
 • LST ISO 8288:2002 Vandens kokybė. Kobalto, nikelio, vario, cinko, kadmio ir švino nustatymas. Liepsnos atominės absorbcijos spektrometriniai metodai.
 • LAND 61-2003 Vandens kokybė. Dujų chromatografijos metodas naftos angliavandenilių indeksui (naftos produktų koncentracijai) nustatyti.

Išvardinti standartai yra orientacinio pobūdžio. Neradus Jus dominančio, prašome susisiekti su mumis žemiau nurodytais kontaktais.KOntaktai


UAB Ardeola
Molėtų pl. 47F LT-08409, Vilnius
Tel.: +370 5 269 1129
ardeola@ardeola.lt

Susisiekite su mumis