Automatiniai fotometriniai analizatoriai

Atgal
Automatiniai fotometriniai analizatoriai
 
Fotometriniai tyrimai yra plačiai paplitusi sritis laboratorijose ir dažnu atveju sudaro nemažą visų tyrimų dalį. Visas fotometravimo procesas yra gan paprastas, tačiau reikalaujantis daug rankinio darbo ir laiko. Tiriamasis tirpalas paprastai tiksliu tūriu pilamas į volumetrinę kolbą, pridedamas fiksuotas kiekis spalvinio reagento ir praskiedžiama iki tūrio žymės. Tokiam tirpalui leidžiama pastovėti, kad analitės ir spalvinio reagento reakcijos metu išsivystytų spalva, tuomet tirpalas perkeliamas į kiuvetę ir užrašoma jo sugertis prie reikiamo bangos ilgio. Procesa atlikus serijai kalibracinių tirpalų sudaroma sugerties priklausomybės nuo tirpalo koncentracijos kalibracinė kreivė ir matuojant nežinomus mėginius nustatoma pastarųjų koncentracija. Vadovaujantis tokiu principu ir keičiant spalvinį reagentą bei naudojamą bangos ilgį, galime nustatyti daug skirtingų analičių. Automatinis analizatorius geba visą pilstymo procesą bei matavimą atlikti pilnai automatiškai net ir kelioms analitėms vienu metu. Paprastai tokios sistemos talpina 20 ar 30 spalvinių reagentų, turi iki 100 kiuvečių reakcijoms bei gali matuoti sugertį prie skirtingų bangos ilgių. Šiuo atvjeu vartotojas į prietaisą sudeda mėginius ir spalvinius reagentus – toliau iki rezultato analizatorius viską atlieka automatiškai.
 
Siūlome gamintojo “AMS Alliance” automatinius fotometrinius analizatorius. Atliekame detalias konsultacijas padėdami išsirinkti prietaisą, paruošti reikiamus spalvinius reagentus bei eksploatuoti pačią sistemą. Tinkamai atlikus paruošiamuosius bei techninius darbus, visa laboratorijoje atliekama fotometrija gali būti automatizuota ir perkelta į vieną platformą.
 
Šio tipo analizatoriams yra išleisti du ISO standartai kurie pilnai aprašo visų pagrindinių analičių – amonio, nitratų, nitritų, chloridų, fosfatų, sulfate, silikatų, chromo (VI), fluoridų,  bendro šarmingumo, bendro kietumo, kalcio, magnio, geležies, geležies (II), mangano ir aliuminio nustatymą.
 
ISO 15923-1:2013. Water quality -- Determination of selected parameters by discrete analysis systems -- Part 1: Ammonium, nitrate, nitrite, chloride, orthophosphate, sulfate and silicate with photometric detection
 
ISO/TS 15923-2:2017. Water quality -- Determination of selected parameters by discrete analysis systems -- Part 2: Chromium(VI), fluoride, total alkalinity, total hardness, calcium, magnesium, iron, iron(II), manganese and aluminium with photometric detection
 
Kreipkitės į mus žemiau nurodytais kontaktais ir kartu surasime Jums tinkamą sprendimą.
 
fotometrinis analizatoriusfotometriniai analizatoriai
Brošiūros peržiūra pdf.
 

KOntaktai


UAB Ardeola
Molėtų pl. 47F LT-08409, Vilnius
Tel.: +370 5 269 1129
ardeola@ardeola.lt

Susisiekite su mumis


Aš ne robotas